WARIDO Group - doradztwo, podatki, księgowość na terenie Polski, Czech i Słowacji.

Konsultanci międzynarodowi:

+48 32 476 67 77

firma-cz-button-2

Doradztwo podatkowe

Profesjonalne usługi w zakresie doradztwa podatkowego na terenie Polski i zagranicy

Kancelaria Warido Legal&Tax oferuje profesjonalną obsługę prawno-podatkową, dzięki której Klient w jednym miejscu uzyskuje dostęp  do wszystkich usług związanych z prowadzeniem każdej nawet specjalistycznej działalności gospodarczej.

Podejmowanie przez przedsiębiorcę prawidłowych decyzji gospodarczych wymaga nie tylko udziału biura rachunkowego, ale to gremium powinno być poszerzone o prawnika i doradcę podatkowego, bo nawet najlepiej skonstruowana umowa o charakterze cywilnoprawnym, czy też realizowane nowe przedsięwzięcie może wywoływać daleko idące negatywne skutki podatkowe.

To nasza Kancelaria łączy w swojej ofercie pełny zakres usług gwarantujących ochronę przed błędnymi decyzjami podejmowanymi  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Każdy Klient korzystający z naszych usług może liczyć na:

 • indywidualne i kompleksowe podejście przy rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • współpracę ze sprawdzonymi specjalistami z różnych dziedzin,
 • otwartość,
 • elastyczność wobec oczekiwań,
 • rzetelne doradztwo w zakresie zarządzania i racjonalizacji kosztów.

Zasadami którymi kierujemy się w naszej działalności są:

 • zaufanie zdobyte na bazie dotychczasowej obsługi
 • doświadczenie w zakresie zarządzania
 • kompleksowe podejście do potrzeb klientów
 • nastawienie na racjonalizację kosztów
 • poczucie bezpieczeństwa wynikające z pracy ze sprawdzonymi specjalistami z konkretnych dziedzin
 • otwartość na wszystkie potrzeby korzystającego z usług
 • elastyczność w dostosowaniu oferty do oczekiwań Klienta

wycena-ksiegowosc-min

Dlaczego warto skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Bez doradcy podatkowego trudno wyobrazić sobie sprawne prowadzenie firmy. To nieodzowny przewodnik w świecie wciąż zmieniających się przepisów.

Doradca podatkowy pomoże odnaleźć się w gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych. Po 1989 r. na wszystkich podatników został nałożony obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który do tej pory spoczywał na administracji podatkowej. W konsekwencji oznacza to, że każdy podatnik musi sam stosować prawo podatkowe i ponosi za to odpowiedzialność.

Z doradcą podatkowym znajdziecie Państwo swoje miejsce na rynku zjednoczonej Europy. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało rewolucję w systemie prawnym naszego kraju, ukazując jednocześnie pewne możliwości, o których porozmawiać można z doradcą podatkowym.

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy.

Współpraca z doradcą podatkowym zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju firmy.

W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, przez 5 lat przechowuje kopie sporządzonych przez siebie dokumentów, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego a zatem doradca podatkowy musi posiadać doświadczenie, wysokie kwalifikacje, które powinien stale podnosić, ponadto obowiązuje go tajemnica zawodowa.

Warto konsultować z doradcą ważne decyzje, inwestycje związane z kosztami, przed przystąpieniem do realizacji umów. Doradca wskaże najkorzystniejsze rozwiązanie z podatkowego punktu widzenia i podpowie, jaki wariant wybrać.

Warido Legal&Tax zapewnia specjalistyczną obsługę w zakresie:

 • udzielania porad prawnych,
 • sporządzania opinii prawnych,
 • przeprowadzania analizy prawno-podatkowej dokumentacji,
 • reprezentowania przed organami podatkowymi, celnymi, kontroli skarbowej, sądami administracyjnymi,
 • stałej reprezentacji podczas kontroli podatkowej,
 • postępowań mediacyjnych,
 • zastępstwa procesowego,
 • prowadzenia postępowań podatkowych przed organami administracyjnymi,
 • udzielania wyjaśnień dotyczących zmian prawa podatkowego oraz najważniejszych zagadnień wynikających z orzecznictwa,
 • występowania o interpretacje podatkowe,
 • egzekucji administracyjnej,
 • organizowania szkoleń z zakresu prawa podatkowego,
 • występowania o udzielenie koncesji, zezwoleń, pozwoleń,
 • sporządzania akt weryfikacyjnych,
 • sporządzania dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
 • tworzenia nowych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego,
 • zmian formy prawnej podmiotów oraz łączenie i podział spółek prawa handlowego,
 • nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa,
 • obsługi podatkowej organów statutowych,
 • doradztwo przy rozwiązywaniu sporów korporacyjnych,
 • nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego,
 • likwidacji spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców,
 • obsługi Klientów przebywających za granicą w kontaktach z polską administracją podatkową i celną,
 • zakładania oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych na terytorium Polski i za granicą,
 • zasad i legalizacji zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski,
 • usługowego prowadzenia rachunkowości firm,
 • outsourcingu księgowości,
 • obsługi prawnej kadr i płac,
 • outsourcingu kadrowego,
 • postępowania audytorskiego,
 • badania ksiąg rachunkowych.

W ramach stałej obsługi gwarantujemy:

 • stały kontakt telefoniczny i e-mailowy z Kancelarią,
 • konsultacje prawników Kancelarii w siedzibie Klienta w ustalonych terminach,
  w razie potrzeby udział w obsłudze doświadczonych tłumaczy przysięgłych,
 • pośrednictwo w kontaktach z kontrahentami.
Powrót na górę

Warido

To specjaliści z branży rachunkowości, podatków, prawa i finansów.

Czekamy na Państwa w naszych biurach w Rybniku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, oraz czeskiej Ostrawie

Dane kontaktowe

Warido Legal & Tax
Sp. z o.o.

Plac Grunwaldzki 8-10
Katowice 40-127

tel. 32 229 20 87
tel. 508 368 810

kancelaria@warido.com

Biuro Rachunkowe Warido – księgowość, usługi księgowe Katowice, Rybnik

Czy informacje na tej stronie były pomocne?